PRACE PODOPIECZNYCH ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO