stowarzyszenie siloe in nobis

OGÓLNIE O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodziny „SILOE IN NOBIS” prowadzi działalność w zakresie:
  • inicjowania działań propagujących szeroko rozumianą promocję zdrowia psychicznego i fizycznego;
  • poprawy jakości życia osób z różnymi problemami zdrowotnymi poprzez rehabilitację;
  • wspieranie rodziny w realizacji jej różnych funkcji;
  • terapii i edukacji.
Działamy również na rzecz wspierania osób starszych, niepełnosprawnych i pozostających w trudnej sytuacji życiowej. Numer konta dla osób chcących wesprzeć działalność Stowarzyszenia: Bank Spółdzielczy w Cieszynie 1781 1300 0720 0100 4136 0800 01

AKTUALNOŚCI

ZREALIZOWANE PROJEKTY: