Dom Opieki „u Boromeuszek”

Dom Opieki „U Boromeuszek” sp. z o. o. jest placówką, zapewniającą całodobową opiekę osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym oraz przewlekle chorym.

Dom Opieki działa w oparciu o zezwolenie Wojewody Śląskiego (Decyzja Nr PS II.9420.1.1.2015 z 14.01.2015r.).

Decyzją Nr PS II.9423.36.2020 z dnia 2 listopada 2020r.,   placówka ta zapewnia pobyt 40 pensjonariuszom, w pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych.

Pensjonariuszami Domu Opieki zajmuje się wykwalifikowany personel: pielęgniarki, opiekunowie, fizjoterapeuci, terapeuta zajęciowy.
Wszyscy mieszkańcy mają zapewnioną opiekę lekarską, dostęp do psychologa oraz pracownika socjalnego.

Odpłatność za pobyt w Domu Opieki realizowana jest w ramach
umowy o opiekę.

Budynek w którym mieści się Dom Opieki dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz mających trudności z poruszaniem się.

Do dyspozycji pensjonariuszy pozostają pomieszczenia mieszkalne, świetlica, pokój dziennego pobytu, kaplica, ogród oraz dziedziniec.

Dom Opieki znajduje się w Cieszynie przy ulicy Góry Rynek 6, posiada miejsca parkingowe.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  572626094. Adres e-mail: uboromeuszek@boromeuszki.cieszyn.pl

galeria