Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy to niepubliczny zakład opieki zdrowotnej świadczący usługi  pielęgnacyjne i opiekuńcze dla osób obłożnie i przewlekle chorych nie wymagających hospitalizacji, wymagających jednak  profesjonalnej, całodobowej opieki oraz  pielęgnacji i kontynuacji leczenia.

Placówka przeznaczona jest dla kobiet i mężczyzn przewlekle chorych.

Pobyt długoterminowy.

Placówka o profilu ogólnym może przyjąć osobę wymagającą całodobowej opieki i pielęgnacji w przebiegu choroby przewlekłej, która w ocenie samoobsługi wg skali Barthel otrzymała 40 pkt lub mniej.

OPIEKA MEDYCZNA, REHABILITACJA, TERAPIA

Opieka lekarska: lekarz prowadzący jest dostępny od poniedziałku do piątku oraz na  żądanie całodobowo. Lekarze specjaliści według umówionych wizyt.

Opieka pielęgniarska: całodobowa.

Rehabilitacja w placówce według zleceń lekarskich i harmonogramu pracy.

Rodzaje rehabilitacji: usprawniająca – ćwiczenia, fizykoterapia, kinezyterapia, masaż leczniczy.

Sprzęt rehabilitacyjny: UGUL, rotory, rowerki, poręcze do nauki chodzenia, bieżnie, stepery, vioform itp.

Terapia zajęciowa od poniedziałku do piątku wg harmonogramu pracy

Rodzaje terapii dostosowane do indywidualnych potrzeb danej osoby,  jej stanu psycho – fizycznego, prace ręczne, słuchanie muzyki, malowanie, wyklejanie.

WARUNKI TECHNICZNE

Placówka przeznaczona jest dla 120 osób

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych: podjazdy, winda, poręcze, uchwyty (całkowity brak barier)

Pokoje: 1 – osobowe, 2 – osobowe, 3 – osobowe i wieloosobowe

Wyżywienie: całodobowe z uwzględnieniem i zastosowaniem diet

Warunki bytowe: jadalnia, pokój dziennego pobytu, gabinet pielęgniarsko – zabiegowy, pracownia terapii zajęciowej, sala rehabilitacyjna

Teren wokół domu: ogród

Lokalizacja domu: centrum miasta

Dodatkowe walory domu: położenie wprawdzie w centrum miasta, jednak usytuowanie wszystkich budynków zapewnia miłe zacisze. Duże podwórko z kilkoma placami zieleni i pięknym ogrodem. Zapewniona opieka duszpasterska oraz całodzienny dostęp do kaplicy.

WARUNKI PRZYJĘCIA

Rodzaj odpłatności: 70% dochodu świadczeniobiorcy

Tryb kierowania do ZOL:

  • Wniosek o wydanie skierowania do ZOL
  • Skierowanie do ZOL
  • Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
  • Karta oceny świadczeniobiorcy według skali Barthel
  • Prośba o przyjęcie do ZOL
  • Ksero kart leczenia szpitalnego
  • Decyzja ZUS / KRUS (odcinek z emerytury / renty)
  • Ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia lekarza orzecznika ZUS,
  • Aktualna sytuacja prawna – pełnomocnictwo notarialne, ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite, postanowienie sądowe o umieszczeniu świadczeniobiorcy w zakładzie bez jego zgody

Wymagane dokumenty dla pacjentów do przyjęcia do pobrania w plikach PDF:

Dokumenty dla pacjenta kwalifikującego się do leczenia żywieniowego do pobrania w plikach PDF:

W wypadku rezygnacji z miejsca, prosimy o kontakt telefoniczny

Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor  Zakładu Siostra M.Irena – mgr Wioletta Rogowska wraz z lekarzem zgodnie z wytycznymi NFZ w oparciu o wymaganą dokumentację.

Tryb przyjmowania według kolejności zgłoszeń.

AKTUALNOŚCI

GDZIE JESTEŚMY?

 

Konto – ING Bank Śląski o/Cieszyn:
98 1050 1083 1000 0001 0075 8135